hosting menu left
hosting menu right

website hosting main area top

Kontakt

Sestavování webových stránek - Luděk Kolisko

Luděk Kolisko
Obořiště 25
262 12 Obořiště


tel.: 777 955 688
internet@zbrdskeplaniny.cz


IČ 74160460
Nejsem plátce DPH.


Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 8.7.2010

Evidenční číslo ŽL: MDOB14711/2010/Hla
Evidující úřad: MÚ Dobříš


tvorba www

Hlavní strana Následná péče
Následná péče - údržba Vašich stránek PDF Tisk Email

     Po předání Vašich stránek do provozu Vám nabízím následnou péči o Vaše stránky.

     Standardně můžeme nastavit jednu z následujících variant naší spolupráce, které jsou redakčním systémeme Joomla! podporovány.

Varianta Role Zákazníka Role Dodavatele Popis
 V1  Uživatel  Super správce
 Ke správě a obsahu stránek máte přístup jako každý jiný uživatel. Můžete napsat článek, ale nemůžete nijak měnit konfiguraci webu. Veškeré úpravy jsou prováděny na Váš pokyn dodavatelem.
 V2  Manažer  Super správce
 Ke správě a obsahu stránek máte omezený přístup přes Administrátorské rozhraní. Můžete vytvářet a spravovat články, můžete omezeně spravovat systém menu (skrývat, zavádět, zveřejňovat je, měnit jejich pozice, přístup k nim a vlastnosti), můžete plně spravovat Sekce a Kategorie článků, můžete spravovat komponenty standardního systému (určité funkce), omezeně můžete spravovat také nadstandardní komponenty, obvykle však nemůžete konfigurovat jejich základní vlastnosti.
 Základní konfigurace systému, komponent, modulů, instalace a odinstalace, správu uživatelů apod. provádí dodavatel na Váš pokyn.
 POZOR! Již při tomto nastavení práv můžete poškodit, ve smyslu smazání částí nebo změny konfigurace web tak, že bude třeba zásah dodavatele a web se může stát po nějakou dobu nefunkčním. Některá data mohou být nenávratně smazána.
 V3  Správcovská část
 Super správce
 Máte veškerá práva jako s rolí Manažer. Nyní máte již přístup k uživatelským účtům, s výjimkou Super správce, můžete instalovat a odistalovat části systému, můžete konfigurovat, instalovat a mazat moduly a pluginy.
 Kritické operace a konfigurace některých komponent provádí dodavatel na Váš pokyn.
 POZOR! Při tomto nastavení práv můžete velmi výrazně poškodit, ve smyslu smazání částí nebo změny konfigurace web tak, že bude třeba zásah dodavatele a web se může stát po nějakou dobu nefunkčním. Některá data mohou být nenávratně smazána.
 V4  Super správce
 Super správce
 Máte ke správě a obsahu stránek totožný a plný přístup jako dodavatel, tj. můžete cokoliv modifikovat, změnit, doplnit nebo smazat.
 POZOR! Při tomto nastavení práv máte plnou kontrolu nad celým svým webem a můžete provést jakoukliv operaci.
 V5  Super správce -
 Stránky jsou Vám plně předány, včetně odpovědnosti za jejich veškerou další správu. Dodavatel nemá ke správě stránek přístup, dokud mu jej opět neudělíte.


     Důrazně doporučuji pouze variantu V1 a pro Vaši samostatnou obsluhu stránek po zaškolení, variantu V2, a to z bezpečnostních důvodů.

     Varianta V5 je jasná a web je dnem předání Váš, nechali jste si jej ode mě sestavit.

     Varianty V3 a V4 jsou z hlediska bezpečnosti Vašeho webu rizikové a měly by být vyžadovány pouze v případě, že jste zkušený uživatel nebo chcete mít všude přístup, ale rozumíte nebezpečí nevhodného zásahu do nastavení webu.

 

Servisní instalace a zásahy

     Instalace nových verzí použitých programů provádí role Super správce, tj. ve variantách V1-V3 dodavatel po dohodě se zákazníkem. Samožřejmě i při variantě V4 a V5 jsem Vám k dispozici pro práce, které budete potřebovat.

 


website hosting main area bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: cakephp perl Valid XHTML and CSS.
©2010-2011 z brdske planiny. Template upravil a obsah vytvořil: Luděk Kolisko, keramika, internet a hovawarti z brdské planiny
Sestavování internetových stránek - Luděk Kolisko recenze Luděk Kolisko - sestavení www stránek
Sestavování internetových stránek - Luděk Kolisko
Webator.cz Luděk Kolisko - sestavení www stránek Sestavování internetových stránek na Tulkov seo katalog Hotely, penziony a další ubytování v České republice